Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Terra Hexen został członkiem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.
To dla nas zazczyt przystapić do tak szacownego grona aby móc wspierac rozwój branży dronowej i antydronowej.

Zobacz również