AUDYT ZAGROŻEŃ DRONOWYCH DLA FIRM
X-Carius – Pierwszy na świecie system audytowania infrastruktury wrażliwej w zakresie zagrożeń dronowych prowadzony poprzez unikatowe dedykowane oprogramowanie, zainstalowane na specjalnym tablecie.

„X” symbolizuje fale rentgena a Carius to mitologiczny Ikar, który według mitu nie posłuchał ojca i spadł do morza.

„X-Carius” to system, mający doskonale prześwietlić firmę pod kątem zagrożeń spadających z nieba.

„X-Carius” to system standaryzacyjny, opisujący wymagania dla wdrożenia i doskonalenia systemu zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez bezzałogowe statki powietrzne dla infrastruktury krytycznej.
Standard ten, jak wszystkie międzynarodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa, opiera swoją metodykę na pojęciu ryzyka oraz zarządzania nim, a także wskazuje na potrzebę podjęcia niezbędnych środków dla spełnienia określonych wymagań, wśród których najistotniejsze to:
Zdjęcie do: AUDYT ZAGROŻEŃ DRONOWYCH DLA FIRM
Zdjęcie do: AUDYT ZAGROŻEŃ DRONOWYCH DLA FIRM
§ Określenie procesów / obszarów oraz podatności na zagrożenia stwarzane przez drony
§ Wdrożenie lub udoskonalenie metodyki zarządzania ryzykiem dla celów identyfikacji zagrożeń oraz szacowania ryzyka w celu określenia priorytetów dla poszczególnych działań,
§ Ciągłe monitorowanie zagrożeń oraz identyfikacja nowych zagrożeń w związku z dynamiczną sytuacją na rynku producentów i użytkowników dronów,
§ Stałe monitorowanie wymagań prawnych oraz innych wymagań w obszarze producentów i użytkowników dronów, Wdrożenie niezbędnych i właściwych zabezpieczeń dla zidentyfikowanych istotnych ryzyk,
§ Regularna ocena skuteczności oraz efektywności wdrożonego systemu zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez drony,
§ Ciągłe doskonalenie systemu zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez drony w odpowiedzi na w. w. monitorowanie, ocenę, oraz wyniki szacowania ryzyka.
Korzyści dla naszych klientów Opracowanie, skuteczne wdrożenie wymagań niniejszego standardu, a także doskonalenie systemu może przynieść pomiotowi określone korzyści, w tym m.in.:
Zdjęcie do: AUDYT ZAGROŻEŃ DRONOWYCH DLA FIRM
Zdjęcie do: AUDYT ZAGROŻEŃ DRONOWYCH DLA FIRM
§ zmniejszenie podatności organizacji na zagrożenia stwarzane przez drony,
§ zmniejszenie negatywnych rezultatów zdarzeń z udziałem dronów,
§ zmniejszenie konsekwencji finansowych, materialnych oraz społecznych stanowiących rezultat zdarzeń z udziałem dronów,
§ zapobieganie obniżeniu reputacji podmiotu oraz utraty wizerunku,
§ zmniejszenie skutków odpowiedzialności prawnej oraz ubezpieczeniowej za rezultaty zdarzeń z udziałem dronów,
§ budowanie wizerunku organizacji świadomej zagrożeń stwarzanych przez drony, a także wizerunku pomiotu aktywnego w budowaniu mechanizmów zapobiegawczych.
Co poddajemy kontroli u klienta :
1. Posiadanie księgi polityki bezpieczeństwa dronowego
2. Świadomość zasobów ludzkich na zagrożenie dronowe ( szkolenia, wprowadzanie incydentów)
3. Bezpieczeństwo fizyczne obiektów wrażliwych ( zabezpieczenia, kamery, detektory etc.)
4. Posiadane systemy bezpieczeństwa perymetrycznego i wykorzystane ich do kontroli wlotów dronów 5. Zabezpieczenia infrastruktury IT przed szpiegostwem dronowym
6. Zabezpieczenie kluczowych pomieszczeń przed szpiegostwem dronowym
7. Rejestracja zdarzeń i incydentów dronowych
8. Procedury i zasady zachowania na wypadek przypadkowego wlotu, wypadku, ataku dronowego
9. Analizy i raporty
Zdjęcie do: AUDYT ZAGROŻEŃ DRONOWYCH DLA FIRM