SZKOLENIA
Zdjęcie do: SZKOLENIA
BEZPIECZEŃSTWO DRONOWE INFRASTRUKTURY WRAŻLIWEJ
Dwudniowe szkolenie skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorstw należących do infrastruktury wrażliwej. Celem szkolenia jest dostarczenie wszystkim uczestnikom zczegółowego i całościowego zrozumienia zagrożenia stwarzanego przez działalność dronów oraz skutecznych środków wymaganych dla zarządzania i ograniczania ryzyka.

Dzień 1

Wprowadzenia, cele i oczekiwania.
Zrozumienie mapy zagrożeń dronowych.
Zrozumienie technologii dronowej.
Zrozumienie technologii i technik wykrywania dronów.
Zrozumienie przepisów, reguł i regulacji prawnych dotyczących korzystania z dronów.
Sesja plenarna, informacja zwrotna i podsumowanie.

Dzień 2

Zagrożenia dronowe & ocena ryzyka
Ćwiczenia
Opracowanie polityki, praktyki i procedury bezpieczeństwa dronowego
Sesja plenarna, informacja zwrotna i podsumowanie
SZKOLENIA OPERATORÓW BSP/UAV
Certyfikat Kompetencji Pilota Drona z uprawnieniami do różnych scenariuszyNSTS

4 dniowe kompleksowe szkolenie zgodne z programem ULC oraz najwyższymi światowymi standardami. Kurs jest przeznaczony dla osób oraz firm, które chcą wykonywać loty w celach komercyjnych. Uprawnia do prowadzenia lotów w zasięgu wzroku ("nieuzbrojonego").

Szkolenie kończy się czwartego dnia egzaminem państwowym przeprowadzonym na terenie prowadzonego szkolenia. Zajmujemy się wszystkim: od szkolenia, przez formalności, organizację egzaminu, po wszelkie opłaty! Ty masz skupić się tylko na nauce.

Zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie głównie marki DJI, w komfortowych warunkach, w małych grupach! Maksymalnie 2-3 osoby na instruktora!
Zdjęcie do: SZKOLENIA
Zdjęcie do: SZKOLENIA
Certyfikat Kompetencji Pilota Drona z uprawnieniami do różnych scenariuszy NSTS

5 dniowe kompleksowe szkolenie dla operatorów dronów, którzy chcą prowadzić pilotaż drona poza zasięgiem wzroku w pełni przygotowujące do egzaminu państwowego, którym kończy się szkolenie. Szkolenie zgodne z programem ULC oraz najwyższymi światowymi standardami. Egzamin państwowy przeprowadzony jest na trenie prowadzonego szkolenia.

Zajmujemy się wszystkim: od szkolenia, przez formalności, po wszelkie opłaty! Ty skupiasz się tylko na nauce. Zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie DJI, w komfortowych warunkach, w małych grupach! Maksymalnie 2-3 osoby na instruktora!