Koncesja MSWiA

Firma Terra Hexen 24.09.2020 roku uzyskała koncesję MSWiA w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II, WT IV – WT IX oraz WT XI – WT XIV Części IV – Rodzaje Wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1888) bez magazynowania;

https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-przedsiebiorcow-posiadajacych-koncesje-na-wykonywanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-wytwarzania-i-obrotu-materialami-wybuchowymi-bronia-amunicja-oraz-wyrobami-i-technologia-o-przeznaczeniu-wojskowym-lub-policyjnym2
Zobacz również