ICT Summit – Minsk 2019

Podczas trzeciego szczytu ICT w Mińsku na Białorusi przedstawiliśmy zaproszonym gościom, jakie zagrożenia dla naszego otoczenia generuje dynamiczny rozwój technologii dronowej. Mieliśmy też okazję zaprezentować system detekcji i neutralizacji ctrl+sky oraz pierwszy na świecie system do audytowania infrastruktury krytycznej narażonej na działanie dronów X-Carius.

Zobacz również