Polityka prywatności

Jak możesz się z nami skontaktować?
1. listownie: na adres naszej siedziby TerraHexen Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Łodzi
(93-486) przy ul. Zamojska 18/2,
NIP 7292712023,
KRS 00000629134
2. e-mailem: na adres: office@terrahexen.com

Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
– Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1. odpowiedzi na Twoją wiadomość lub załatwieniu zgłoszonej sprawy,
2. marketingowym polegającym na promocji naszych usług oraz nas samych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne, lecz bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli
odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail lub rozwiązać Twojej sprawy.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz
prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez
Ciebie sprawy,
2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga
uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.