No drone zone

Już niedługo na każdym budynku infrastruktury krytycznej i rządowej w Polsce będą widniały takie tabliczki. Ich zadaniem będzie informowanie operatorów dronów o nieprzekraczaniu obowiązujących ograniczeń i limitów na danym obszarze.

Zobacz również