Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku poruszane były zagadnienia związane między innymi z walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej jakości. Podczas Kongresu przedstawiciel Terra Hexen mówił o zastosowaniu dronów i pojazdów bezzałogowych w biogospodarce, o rewolucji w z wykorzystaniem BSP w rolnictwie, optymalizacji upraw, o zagrożeniach dronami i audytowaniu infrastruktury wodociągowej czy farm wiatrowych.

Zobacz również