Contact
Terrahexen
Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Łodzi
(93-486) przy ul. Zamojska 18/2,
NIP 7292712023,
KRS 00000587504
+ 48 513 770 423
We don't support browser without javascript enabled
ul. Zamojska 18/2
93-486 Łódź

    If you have any questions, please ask us directly.    [recaptcha]


    The administrator of your data is Terra Hexen Sp. z o.o., conducting business activity under the company name Terra Hexen Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Łodzi (93-486) przy ul. Zamojska 18/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000587504, NIP 7292712023